Svein M. Jentoft AS
Besøksadresse: Ringveien 6-8, 9018 Tromsø
Postadresse:
Postboks 2411
9271 Tromsø

Tlf: 95 79 78 51
firmapost@svein-m-...Velkommen til Svein M. Jentoft AS

Svein M(ortensen) Jentoft startet med taktekking i 1981. I dag drives tekkingen av et eget selskap med samme navn og som er 100 % eid av Svein M Jentoft. Firmaet har i dag 13 ansatte.

Svein M Jentoft AS forplikter seg til å yte gjennom riktig utførelse og materialvalg

  • et sikkert, varig og vanntett tak
  • en løsning som er perfekt tilpasset dine behov gjennom utnyttelse egen fagkunnskap og av tilgjengelig kompetanse fra et verdensomspennende nett av utvalgte leverandører
  • effektiv service innen rimelig tid og med riktige prioriteringer
  • tilbud om vedlikeholdsprogram som sikrer byggherrens eiendom og verdier
  • produktvalg som tar hensyn til miljøet

Svein M Jentoft AS som utførende entreprenør forplikter seg til

  • å overholde tidsplanen for utførelse av arbeidene, og sørge for at den blir fastsatt i samråd med deg 
  • sørge for at taket er ryddig og sikret i arbeidsområdet, både under og etter arbeidets utførelse
  • informere deg om arbeidets framdrift og avvik
  • respektere miljølovgivning og aktuelle forskrifter
  • respektere sikkerhetsforskrifter og sikre et gjennomført HMS–system på byggeplassen.

Svein M Jentoft AS har sentral godkjenning.
Les mer om dette på: (godkjent foretak)